Vælg en side

Habitushuset Fjelsted

Antal pladser

4

Normering

Tæt personale af en til en medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

Bevillingsgrundlag

SL § 107/108 samt aktivitets – og samværstilbud SL § 104.

visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HabitusHuset
Fjelsted

HabitusHuset Fjelsted ligger på Dalgårdsvej i Sindal. Førhen har ejendommen været en brugt som landbrug, men den er nu indrettet som lejligheder. Lejlighederne er placeret i det tidligere hovedhus og i de bygninger, der tidligere blev brugt til drift af landbrug.

Ejendommen blev i 2016 ombygget til et botilbud, og den er omgivet af en stor gammel have. I haven er der mange gode kroge, man kan hygge sig i, hvor man kan sidde og nyde solen. Derudover er der i haven en stor græsplæne, hvor der er rig mulighed for mange forskellige former for underholdning og aktiviteter. De resterende 4ha jord, der hører til ejendommen, bliver brugt til forskellige rekreative formål for beboere i HabitusHuset Fjelsted. Bostedet er skærmet for alt trafik og andre sanseforstyrrelser, der kan påvirke særligt sensitive mennesker negativt. Der er smuk udsigt udover de marker, der omgiver bostedet.

Et par kilometer fra HabitusHuset Fjelsted er der mulighed for at købe ind i Sindal. Byen rummer derudover også en svømmehal og diverse sportsaktiviteter samt en togstation, hvor der er mulighed for at rejse med tog til Hjørring. Hjørring ligger omkring 10 kilometer fra Sindal og er en lidt større by med både cafeer, biografer og andre former for sociale og kulturelle tilbud.

HabitusHuset Fjelsted danner rammerne for et trygt, roligt og overskueligt miljø for beboerne. Alle lejlighederne er indrettet med to værelser, og de er mellem 45-50m2. Til lejlighederne hører egne toilet- og badefaciliteter samt et mindre køkken. Flere af lejlighederne har flere ind- og udgange og er placeret med adgang til fællesarealer – herunder fælles køkken, spisestue, fjernsynsstue etc.

Læs botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

 

Pædagogiske metoder og individuelle behov

Borgerne der bor i HabitusHuset Fjelsted har gennemgribende udviklingsforstyrrelser og oftest massive personlige og/eller adfærdsmæssige problemer. Flere af borgerne har komorbide diagnoser og forskellige tillægsdiagnoser såsom OCD, ADHD, mental retardering, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser etc.

Vores pædagogiske tilgang er som udgangspunkt visualiseret struktureret pædagogik, og altid med en anerkendende og undersøgende tilgang til den enkelte beboer.

 

Vores ultimative mål er at skabe miljøer, hvor beboerne oplever så meget trivsel og så høj livskvalitet som muligt. Vi skaber rammer, der kan rumme den enkelte beboer, hvor det enkelte menneske kan opleve ro, tryghed og overskud. Alle mennesker er forskellige, er derfor er de konkrete tiltag til at opnå dette også varierende.

Tilgangen til pædagogik i HabitusHuset Fjelsted kræver, at vi sætter os ind i beboernes behov, ønsker og drømme, i stedet for at sætte beboerne ind i vores behov, ønsker og drømme. Alle initiativer i HabitusHuset Fjelsted skal minimere problemskabende adfærd og maksimere livskvalitet for beboerne. Dette er kun muligt, når vi er undersøgende på, hvilke behov den enkelte beboer har, og hvad der skal til for at maksimere deres livskvalitet.

 

Personalet på fjelsted

Personalenormeringen i tilbuddet er som udgangspunkt 1:1. Altså en ansat i en pædagogisk stilling pr. beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der også vågne medarbejdere til stede, og det er ligeledes muligt at tilkalde flere medarbejdere. 

Personalet arbejder i faste teams på 4-5 personer. Det er altså de samme 4-5 personer, der uge efter uge beskæftiger sig med de enkelte beboere. Dette gøres med henblik på at skabe genkendelighed, faste rutiner og vished blandt beboerne.