Habitushuset Fjelsted

Antal pladser

4

Godkendt jf. SEL §§ 104, 107 & 108

Normering

Tæt personale af 1:1 medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HabitusHuset Fjelsted

HabitusHuset Fjelsted ligger på Dalgårdsvej i Sindal. Førhen har ejendommen været brugt til landbrug, men er nu indrettet til Habitus lejligheder. Lejlighederne er placeret i hovedhuset og i de nærliggende bygninger, der tidligere blev brugt til landbrug.

Ejendommen blev i 2016 ombygget til et botilbud, som er omgivet af en stor have. I haven er der mange gode kroge, hvor man kan sidde og nyde solen. Derudover er der en stor græsplæne, hvor der er rig mulighed for mange forskellige former for underholdning og aktiviteter. Bostedet er skærmet for alt trafik og andre sanseforstyrrelser, der kan påvirke særligt sensitive mennesker. Der er smuk udsigt udover de marker, der omgiver bostedet.

Et par kilometer fra HabitusHuset Fjelsted er der mulighed for at købe ind i Sindal. Byen rummer derudover også en svømmehal og diverse sportsaktiviteter samt en togstation, hvor der er mulighed for at rejse med tog til Hjørring. Hjørring ligger omkring 10 kilometer fra Sindal og er en lidt større by med både caféer, biografer og andre former for sociale og kulturelle tilbud.

HabitusHuset Fjelsted danner rammen for et trygt, roligt og overskueligt miljø for beboerne. Alle lejlighederne er indrettet med to værelser, og de er mellem 45-50m². Til lejlighederne hører egne toilet- og badefaciliteter samt et mindre køkken. Flere af lejlighederne har flere ind- og udgange og er placeret med adgang til fællesarealer – herunder fælles køkken, spisestue, fjernsynsstue m.m.

Læs botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:
Ydelsesbeskrivelse §104
Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Pædagogiske metoder og individuelle behov

Beboerne i HabitusHuset Fjelsted har gennemgribende udviklingsforstyrrelser og oftest massive personlige og/eller adfærdsmæssige problemer. Flere af borgerne har komorbide diagnoser og forskellige tillægsdiagnoser såsom OCD, ADHD, mental retardering, søvnforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

Vores pædagogiske tilgang er som udgangspunkt visualiseret struktureret pædagogik, og altid med en anerkendende og undersøgende tilgang til den enkelte beboer.

Vores ultimative mål er at skabe miljøer, hvor beboerne oplever så meget trivsel og så høj livskvalitet som muligt. Vi skaber rammer, der kan rumme den enkelte beboer, hvor det enkelte menneske kan opleve ro, tryghed og overskud. Alle vores beboere er forskellige, og derfor er de enkelte tiltag tilrettelagt den specifikke borger. 

Tilgangen til pædagogik i HabitusHuset Fjelsted kræver, at vi sætter os ind i beboernes behov og ønsker i stedet for at sætte beboerne ind i vores behov og ønsker. Alle initiativer på Fjelsted skal minimere problemskabende adfærd og maksimere livskvalitet. Dette er kun muligt, når vi er undersøgende på, hvilke behov den enkelte beboer har, og hvad der skal til for at maksimere deres livskvalitet. 

Personalet på fjelsted

Personalenormeringen er som udgangspunkt 1:1. I nattetimerne er der også vågne medarbejdere til stede, og det er ligeledes muligt at tilkalde flere medarbejdere.

Personalet arbejder i faste teams på 4-5 personer. Det er altså de samme 4-5 personer, der uge efter uge beskæftiger sig med de enkelte beboere. Dette gøres med henblik på at skabe genkendelighed, faste rutiner og vished blandt beboerne.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast.

Du kan lære mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.

 

Få en interaktiv rundvisning i HabitusHuset Fjeldsted